müqayisəli-tarixi

müqayisəli-tarixi
sif. Hadisələrin tarixi və müqayisəli öyrənilməsinə əsaslanan. Müqayisəli-tarixi üsul. Müqayisəli-tarixi dilçilik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • hind-avropa — dilləri dilç. – Hind, İran, yunan, slavyan, Baltik, german, kelt, roman və b. müasir və qədim Asiya və Avropa dillərinin daxil olduğu böyük dil qrupu. Hind Avropa dilçiliyi – Hind Avropa dillərinin müqayisəli tarixi üsulla tədqiqi, müqayisəli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komparativist — <latıncadan> dilç. Müqayisəli tarixi dilçilik mütəxəssisi; dillərin tədqiqində, ədəbiyyat nəzəriyyəsində müqayisəli üsul tətbiq edən alim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • komparativizm — <lat. comparativus – müqayisəli> Dilçilikdə müqayisəli tarixi üsul …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • paralel — <yun. parallelos – yanaşı gedən> 1. sif. bax müvazi. Paralel səth. Paralel xətt. // is. Müvazi xətt. Paralel çəkmək. // Zərf mənasında. Otaqda paralel qoyulmuş iki taxtdan və bucaqdakı uzun qovaq taxtalarının üstünə səliqə ilə yığılmış… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qrammatika — is. <yun.> 1. Dilçilik elminin söz və cümlənin quruluşunu öyrənən və buna müvafiq olaraq iki hissədən – morfologiya və sintaksisdən ibarət olan bölməsi. Müqayisəli qrammatika. Tarixi qrammatika. 2. Hər hansı bir dilə xas olan sözlərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üsul — is. <ər.> 1. Hər hansı işdə tətbiq edilən sistem, yol, qayda, tərz, metod. Qabaqcılların iş üsulu. Tədris üsulu. – <Sərdaroğlu> şagirdləri tez tez zavoda aparıb istehsalatla, yeni üsullarla işləyən ustaların işləri ilə tanış edirdi. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”